Res med Närtrafik i Järnboåsbygden

Res med närtrafik i Järnboåsbygden

Närtrafik kan nyttjas när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn (utanför lila område i bifogad karta).

Resor med Närtrafik bokas på vardagar via Länstrafikens beställningscentral på telefon 0771-92 00 00.

Det är möjligt att resa med Närtrafik helgfria vardagar kl 09.00-14.30 och kvällar helgfria måndagar-torsdagar kl 17.30-21.00.

Länstrafikens periodbiljetter och skolkort är giltiga för resor med Närtrafik. Det är också möjligt att köpa en enkelbiljett i fordonet med betalkort samt via Länstrafikens app från den 24 januari.

Mer information finns på lanstrafiken.se/nartrafik