Har du en idé du vill förverkliga i bygden?

En idé som kan gynna fler än dig själv och som kan bidra till bygdens utveckling?

Då kan du söka bidrag från Nisse och Leena Johanssons bygdestiftelse.

Mer info finns på sidan om Nisse och Leena Johanssons Bygdestiftelse.

Skriv en ansökan till Järnboåsbygden AB på mail:

jarnboasbygden@gmail.com Visa mindre