Nisse och Leena Johanssons bygdestiftelse

Nisse och Leena Johansson, två Järnboås-profiler välkända för många av oss, har under hösten 2020 tagit initiativet till en stiftelse som syftar till att stötta en fortsatt positiv utveckling i vår härliga bygd.

Stiftelsens ändamål är att: ”Stödja ett aktivt föreningsliv inom Järnboåsbygden, kulturella aktiviteter, underhåll av kulturminnen, dokumentation av bygdens historia, naturaktiviteter samt friluftsaktiviteter för barnen i Järnboås skola.”

Till stiftelsen har Nisse och Leena donerat ett startkapital ur vilket lämpliga projekt kan söka ekonomiskt bidrag.

Stiftelsens kapital ska förhoppningsvis komma att växa ytterligare genom gåvor och donationer från flera givare, så att stiftelsen blir riktigt långlivad och kan hjälpa många olika aktiviteter och utvecklingsprojekt att bli verklighet. 

Nisse och Leena Johansson

Foto: Nisse och Leena Johansson.

Stiftelsen förvaltas av styrelsen för Järnboåsbygden AB och revisor är Tore Carlsson.

Du kan bidra till Järnboåsbygden med dina idéer och söka bidrag från stiftelsen

Har du ett projekt eller en aktivitet som du vill genomföra och som uppfyller stiftelsens ändamål, kan du söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen.

Skriv en ansökan till Järnboåsbygden ABs styrelse via ett av följande:

 • Skriv ut och skicka in detta formulär.
 • Skicka oss en e-post med en tydlig beskrivning av följande:
  – Vem som söker bidrag
  – Till vilket projekt bidraget ska gå och hur det stämmer överens med stiftelsens ändamål
  – Hur projektet ska genomföras
  – När projektet ska genomföras
  – Hur stort bidrag som söks och om det finns fler finansiäre

Järnboås fritids gjorde en utflykt till Djurtema i Siggegården, Åshyttan, med pengar som de sökt från Nisse och Leena Johanssons bygdestiftelse.

Pojke med ödla på axeln

Förvaltaren fattar beslut om utdelning baserat på reglerna i stiftelseförordnande. Notera att:

 • Det är material som ersätts och ej arbete.
 • Stiftelsen eller dess förvaltare inte ansvarar för projektet.
 • Stödsumman betalas ut i efterskott.

Det är Nisses och Leenas förhoppning att fler ser glädjen i att bidra genom att sätta in medel, stora som små, för bygdens utveckling enligt stiftelsens ändamål.

Ge din gåva genom inbetalning till bankgiro 5582-2266 eller genom att swisha till 123 284 74 24.

Frågor angående stiftelsen besvaras av Maria Björklund, 072-716 51 10 , eller mail.