Järnboåsbygden AB

Järnboåsbygden AB bildades 2011 för att främja bygdens utveckling. Bolaget, som drivs helt ideellt, ägs av drygt 200 aktieägare med anknytning till bygden.

Verksamhet

Järnboås Servicepunkt, Handlar´n i Järnboås – Livsmedelsbutiken vid skolan i Järnboås startades av Järnboåsbygden AB  och öppnades augusti 2012. För närvarande är butiksrörelsen utarrenderad till den fristående entreprenören Mattias Landqvist.

Järnboås bymack – Järnboåsbygden AB startade en bymack i Järnboås i november 2012, i samarbete med Dalviks Kvarn. Vid macken går det att tanka bensin 95 oktan och diesel. Betalning med vanliga bankkort eller Dalviks Kvarn-kort.

Järnboås.se – Bygdens gemensamma hemsida bekostas och administreras av Järnboåsbygden AB. Det finns även Instagram– och Facebook-konton som uppdateras frekvent.

Kvinna tankar vid Järnboås bymack
Har du en idé?

Bolaget skall fortsätta att främja bygdens utveckling och tar därför gärna emot ideer till nya projekt. Hör av dig till någon av oss i styrelsen eller skicka e-post till jarnboasbygden@gmail.com och berätta!

Styrelse

Tanja Hildonen (ordförande) 

Jens Jensen

Jonathan Smårs

Erik Rottier

Ansela Bognandi Refsbäck

Rickard Lönnström

Catharina Eriksson Fagrell

Thomas Andersson (suppleant)