Projekt Järnkraft

Järnboås Bygdegårdsförening bedrev under perioden 2010-2012 ett Leader Bergslagen-projekt, Projekt Järnkraft, för att utveckla och marknadsföra Järnboåsbygden.

Bygdegårdsföreningen har samverkat med företagare och föreningar i bygden, samt Nora kommun, myndigheter och organisationer, däribland Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Hällefors kommun, Regionförbundet och Trafikverket.

Projekt Järnkrafts arbete med bygdeutveckling har handlat mycket om att göra det så bra som möjligt för alla som bor här i Järnboåsbygden och välkomna nya boende.

Vi som bor i Järnboås är de bästa ambassadörerna för bygden, och förhoppningen. är att ännu fler ska hitta hit. Då får vi den utveckling som är så viktig för en levande landsbygd.

Barnfamiljerär en central målgrupp. För återväxten behöver vi fler barn till bygden. Marknadsföringen fokuserar därför på och lyfter fram vad som är bra med Järnboåsbygden ur barnfamiljers perspektiv. 

Drömmen om landet året runt – för de barnfamiljer som önskar bo på landet med närhet till natur och djur. Järnboås har en liten förskola, byskola och fritids.

Bygdens föreningar är centrala och bidrar med ett rikt utbud av kultur och aktiviteter.

Projekt Järnkraft tar emot pris av Jordbruksministern

På bilden: Prisutdelare Jordbruksminister Eskil Erlandsson med Ullbaggevinnarna.

Prisbelönat

Järnkraft vann Ullbaggen – priset som årets bästa Leader-projekt 2012 på årets Landsbygdsgala i Stockholms stadshus.

Landsbygdsgalan hölls i Blå hallen, Stockholms stadshus, och Marc Levengood var kvällens konferencier. Juryns motivering:

Stark inflyttning och därmed trygghet för skola, service och föreningsliv är resultatet av den marknadsföringskampanj där bygdens företag, föreningar och bybor framgångsrikt samverkat och kanaliserat sitt engagemang och sin gemensamma drivkraft”. 

Järnkraft nominerades av Leader Bergslagen till Landsbygdsgalan i kategorin Årets Leader-projekt 2012 bl.a. med följande motivering: 

En klart lysande stjärna som visar på styrkan i det lokala engagemanget, underifrånperspektivet och vikten av samarbete. Innovativt – normalt är det kommunen som ansvarar för den här typen av utvecklingsarbete, men här är det bygden själv som tar tag i frågan.” 

Anna-Carin Andersson och Kristina Dybeck från Järnkrafts projektgrupp representerade Järnboås på Landsbygdsgalan.

Projekt Järnkrafts aktiviteter och resultat

Marknadsföring: I samarbete med andra aktörer marknadsförde Projekt Järnkraft Järnboåsbygden på ett stort antal lokala event under 2010, som t ex O-ringen, Ljusstråk, Företagsmässan i Nora med flera.

Gemensam hemsida och logotyp för bygden: Frågan om en gemensam hemsida för Järnboåsbygden diskuterades under bygdemöten i början av 2010 och fick ett positivt gensvar. Utifrån de tankar, idéer och förslag som framkom togs en hemsida, www.jarnboas.se, fram som en portal för bygden.

Den första hemsidan lanserades i juli 2010. Hemsidan aktualiserade behovet av en gemensam profil för bygden. Därför togs också en logotyp fram som kunde vara hela Järnboåsbygdens symbol.

Järnboås logotyp

På bilden: Järnboås logotyp.

 

Bolag bildat för att främja service: I februari 2011 gick inbjudan om att teckna aktier i Järnboåsbygden AB ut. Intresset var mycket stort och med 159 aktieägare uppnåddes de uppsatta målen med god marginal. Bolaget bildades vid en stämma 10 april. Vid en nyemission i augusti 2012 utökades antalet aktieägare till strax över 200.

Välkomstskyltar på plats: Under sommaren 2011 sattes välkomstskyltar med texten ”Välkommen till Järnboåsbygden” upp i norr och söder på vägen genom Järnboåsbygden.

Järnboås – the heart of Sweden: Projekt Järnkraft använde Örebroregionens nya varumärke ”The Heart of Sweden” på emigrantmässan i Utrecht 12-13 februari 2011 och blev därmed först med att använda varumärket internationellt.

Järnboås monter var mycket välbesökt. Vackra bilder och en spännande lekhörna var något av det som bidrog till att montern lockade många barnfamiljer. Dessutom uppmärksammades den av såväl svensk och holländsk massmedia samt svenska ambassaden i Nederländerna som valde att köpa in Järnboås profilbild till marknadsföringen av Sverige i Nederländerna.

Många intresserade besökare i montern lämnade sitt visitkort och sin meritförteckning och ett 80-tal familjer lämnade sina e-postadresser för att få mer information.

Kanalisation för bredband påbörjades 2010 och täcker in stora delar av bygden. Detta är ett omfattande arbete som skett i samarbete med bl.a. Nora kommun och Eon. Kanalisationen ingick inte i Projekt Järnkraft men blev en följd av det.