Foto: Kristina Jaxell. Vy över Järnboåsbygdens skogar.

Naturreservat i Järnboåsbygden

I Rastälvens dalgång och i landskapet runt Järnboås finns många fina och natursköna platser. Några av dem är idag naturreservat som man kan besöka och vandra i. Inte mindre än sju naturreservat finns i Järnboåsbygden.

Erikaberget

Mitt emot Nyhyttan ligger Erikaberget. I naturreservatet finns en led på ca 3 km och en utsiktsplats. Utsikten är mycket uppskattad. Leden börjar vid Nyhyttebron, på östra sidan Rastälven. En informationstavla finns vid entrén.

Familj på toppen av Erikabergets naturreservat i Nyhyttan, Järnboås.

Foto: Aaron Peltonen. Erikabergets naturreservat i Nyhyttan.

Limberget

Limberget ligger mellan Järnboås och Grängshyttan. I norra delen av reservatet finns ett igenvuxet gammalt dagbrott där man brutit kvarts. Skogen är idag mycket gammal med många döda träd och här finns flera sällsynta arter av växter och djur. Ingen led finns, däremot gamla vilt- och kolarstigar.

Stensjön

Den vackra sjön i Klacka-Lerberg har fått ge namn åt naturreservatet Stensjön. Här finns också gamla orörda skogar, storblockig eller brant terräng. Tidigare högg man kolved här, och än idag finns det kolbottnar i området.

Flicka på sten - utflykt till naturreservatet Stensjön

Foto: Susanne Forsberg. Utflykt till Stensjön.

Moln över Kindla

Foto: Lena Nilsson. Moln över Kindlaskogen.

Kindla

Kindla, ca 1,5 mil nordost om Järnboås, är ett av Örebro läns största naturreservat, med anslutning till Bergslagsleden. Här finns myrar, sjöar och små bäckar. Naturen är vildvuxen med 300-årig urskog till brukad skog. För besökaren finns utkikstorn och toaletter. I vindskydd och timmerkojor kan man övernatta. Ved finns.

Håkansbodaberget

Naturreservatet Håkansbodaberget domineras av en nästan 200 år gammal barrskog med gott om lövträd. Där kan man möta tjäder och järpe, kanske även tretåig hackspett.

Grängshytteforsarna

Grängshytteforsarna har, näst efter Järleån, länets längsta forssträckor. Här tar Rastälven fart och bildar en tre kilometer lång forssträcka innan den åter lugnar sig. Rastälven nedströms Grängshyttan är praktiskt taget oreglerad, vilket är ovanligt i vårt län, där över 80 procent av det strömmande vattnet är tämjt med vattenkraftverk.

Brunnshyttebäcken

Brunnshyttebäcken rinner mellan sjöarna Vasselsjön och Lundsfjärden, som är belägna mitt emellan Nora och Hällefors i utkanten av Järnboåsbygden. Vägen från Nora via Klacka-Lerberg och Timansberg mot Kärvingeborn korsar bäcken vid Brunnshyttan. Brunnshyttebäckens naturreservat  är avsatt för att skydda lek- och uppväxtmiljön för en lokal stam av öring. Brunnshytteöringen är, liksom Gullspångsöringen, en öringstam som fått utvecklas ostört under århundraden.

Mer om naturreservat

Vill du läsa mer om naturreservat, gå in på Länsstyrelsen sida med alla Örebro läns naturreservat.

Mer information om Bergslagsleden och dess 17 etapper finner du på hemsidan för Region Örebro län.