Järnboåsbladet 1-22

I nya Järnboåsbladet 1-22 kan du bland annat läsa om befolkningen i Järnboås 1923, hur du kommer i kontakt med Arkivet, vad som hände med folk från Nyhyttans asylboende.


Järnboåsbladet ges sedan 2010 ut några gånger per år och innehåller nyheter från bygden

I bladet kan du läsa om aktiviteter och annat smått och gott som händer i Järnboås. Hittills har föreningarna i bygden turats om att bekosta Järnboåsbladets tryckning. Utformning och distribution till brevlådorna i bygden sker med hjälp av ideellt arbete.

Vill du bekosta ett nummer av Järnboås bladet? Hör av dig till redaktionen!

Redaktionen består av:
Anita Maria Karlsson Rosenlund, Finnshyttan 122 713 94 Nora Tel: 0587-601 36
E-post: mariakamel@telia.com