Res med Närtrafik i Järnboåsbygden

Res med närtrafik i Järnboåsbygden

Närtrafik kan nyttjas när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 …

Res med Närtrafik i Järnboåsbygden Läs mer »