Spång och nya bryggor vid Dammsjön

Det byggs spång och ny brygga vid Dammsjön i Järnboåsbygden

Efter ett fantastiskt fiskeår 2020 så har Nyhyttans fiskevårdsförening lagt ytterligare resurser på trivseln vid Dammsjön.

En 120 meter lång spång över en mosse lades ut under senvintern och nu i april har två bryggor byggts på västra sidan av sjön.

Årets fiskekortspris är 150:-/dygn, max 3 fiskar. Barn under 15 år fiskar gratis på medföljande vuxens kort och fiskekvot. Max 3 fiskar tillsammans, alltså. Fiskekort kan köpas hos Nora Jakt o Sportskytte och Circle K i Nora, Harrkungens fiske och Circle K i Lindesberg, Järnboås Handel eller via Swish på nr 1232377117. OBS! Ange fiskarens namn!

Ev frågor; Ring Jan Moen, tfn 0702553115

Välkomna till Dammsjön väster om Nyhyttan. Väl skyltat från bron i Nyhyttan.

Nyhyttans Fiskvårdsförening