Järnboås Bygdegårdsförening träffar NA och pratar om riskerna med avskrivning av huvudled på väg 767 genom bygden

Screenshot artikel NA om väg 767 genom Järnboåsbygden

Tore Carlsson och Anna-Carin Andersson från Järnboås bygdegårdsförening har pratat med NA om att väg 767 genom bygden, enligt Trafikverket, inte längre uppfyller kriterier för huvudled, vilket de, samt boende i bygden, menar skapar farliga situationer i trafiken.

Läs artikeln i NA.