Järnboås bygdegårdsförening

Järnboås Bygdegårdsförening träffar NA och pratar om riskerna med avskrivning av huvudled på väg 767 genom bygden

Screenshot artikel NA om väg 767 genom Järnboåsbygden

Tore Carlsson och Anna-Carin Andersson från Järnboås bygdegårdsförening har pratat med NA om att väg 767 genom bygden, enligt Trafikverket, inte längre uppfyller kriterier för huvudled, vilket de, samt boende …

Järnboås Bygdegårdsförening träffar NA och pratar om riskerna med avskrivning av huvudled på väg 767 genom bygden Läs mer »