Finnsjöstrand stängs ner, tills vidare

Järnboås bygdegård Finnsjöstrand

Som ju alla vet så har vi ju i vår landsdel drabbats av högre elpriser än någonsin. När det gäller vår
Bygdegård Finnsjöstrand vet vi inte riktigt vad det kommer betyda, mer än att det kommer påverka
vår ekonomi rejält.


Styrelsen har därför beslutat att tills vidare ”stänga ner” Finnsjöstrand. Värmen kommer hållas på
lägsta möjliga nivå för att undvika sönderfrysning och allt vatten stängas av osv.


Detta innebär att eventuella önskemål om att hyra gården inte kommer vara möjlig, med undantag
för bastun och vildmarkskojan som värms upp med egen medtagen ved.

Vi återkommer när vårsolen välkommet värmer oss och våra hus igen.
Med hopp om en inte alltför kylig vinter!

Hälsningar
Styrelsen i Järnboås Bygdegårdsförening