Årsmöte i Järnboås Bygdegårdsförening

Årsmöte för Järnboås bygdegårdsförening

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte på Finnsjöstrand

Söndagen den 12 mars 2023, kl 15.00.

Årsmötet behandlar de enligt stadgarna sedvanliga punkterna. Fika serveras. Ingen föranmälan.

Välkommen!

Hälsar Styrelsen