Årsmöte i Järnboås Bygdegårdsförening

Årsmöte Järnboås bygdegårdsförening 2024

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till Järnboås Bygdegårdsförenings årsmöte på Finnsjöstrand.

Söndagen den 10 mars 2024 kl 15.00.


Årsmötet behandlar de enligt stadgarna sedvanliga punkterna.

Fika serveras. Ingen föranmälan.

Välkommen!
Hälsar Styrelsen