Utbildningsträff – SKOGENS LEVANDE VATTEN

SKOGENS LEVANDE VATTEN, utbildningsträff i Järnboås

SKOGENS LEVANDE VATTEN Vill du lära dig mer om vattendragens biologi och ekologi, dess historiska påverkan, vilken miljöhänsyn som kan tasoch vad som kan göras för att få god ekologisk …

Utbildningsträff – SKOGENS LEVANDE VATTEN Läs mer »