Nisse och Leena Johanssons bygdestiftelse

Nisse och Leena Johansson

Nisse och Leena Johansson, två Järnboås-profiler välkända för många av oss, har under hösten 2020 tagit initiativet till en stiftelse som syftar till att stötta en fortsatt positiv utveckling i vår härliga bygd. Stiftelsens ändamål är att: ”Stödja ett aktivt föreningsliv inom Järnboåsbygden, kulturella aktiviteter, underhåll av kulturminnen, dokumentation av bygdens historia, naturaktiviteter samt friluftsaktiviteter för barnen i Järnboås skola.” Har du ett projekt eller en aktivitet som du vill genomföra och som uppfyller stiftelsens ändamål, kan du söka ekonomiskt bidrag från stiftelsen. Till stiftelsen har Nisse och Leena donerat ett startkapital ur vilket lämpliga projekt kan söka ekonomiskt bidrag. Det är Nisses och Leenas förhoppning att fler ser glädjen i att bidra genom att sätta in medel, stora som små, för bygdens utveckling enligt stiftelsens ändamål.