Moduler till förskolan istället för buss

Det har varit ett högt tryck på förskolan i Järnboås. Många små barn är en glädje för bygden, men förskolans lokaler räcker inte till. Kommunen säger nu att de vill satsa på moduler till förskolan istället för buss. Läs artikeln i NA. (För dig med konto på NA.)