Larsmäss 2023

Larsmäss markmadslogga

Larsmäss håller alltid öppet andra helgen i augusti, vilket innebär att marknaden inträffar 12-13 augusti i år.

Vi har tidigare använt oss av ”Boka Marknad” men har i år valt att ta bort det, då många tidigare utställare har upplevt att det är svårt. I stället använder vi oss av bifogat formulär. För att ansöka fyller du i blanketten ”Utställaransökan”. Du behöver även läsa igenom de allmänna villkoren och godkänna dessa i ansökan innan du skickar in den. Du får gärna skicka med bild på vad du säljer, men det är inget krav.

Ladda ner formulär:

Larsmäss – Allmänna villkor. 

Larsmäss – Utställarvillkor.

Ansökningar tas emot både via post och e-mail.

Adress:

Larsmäss komittén

Järnboås Bygdegårdsförening Finnsjöstrand

Finnshyttan 316

713 94 Nora

E-mail:

larsmass.jbs@gmail.com (Ange ’Utställaransökan’ i ämnesfältet)    

OBS! Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 1 juni 2023.

Vid frågor och funderingar kan du höra av dig till utställaransvarig Lovisa Larsson på telefon 072-210 10 02, eller maila till larsmass.jbs@gmail.com

Med vänliga hälsningar, Larsmäss komittén