Järnboåsbladet 1-21

Nytt nummer ute nu. En ställplats har iordningställts vid fotbollsplanen av Järnboås IF. Den är till för husbilar och hus- vagnar. Några husbilar och ett tältande gäng har utnyttjat ställplatsen i sommar. I Nyhyttan har det byggts MTB banor för cyklar.

Läs mer om kulturveckan och allt som händer i bygden i nya Järnboåsbladet nr 1-21.


Järnboåsbladet ges sedan 2010 ut några gånger per år och innehåller nyheter från bygden.

I bladet kan du läsa om aktiviteter och annat smått och gott som händer i Järnboås. Hittills har föreningarna i bygden turats om att bekosta Järnboåsbladets tryckning. Utformning och distribution till brevlådorna i bygden sker med hjälp av ideellt arbete.

Vill du bekosta ett nummer av Järnboås bladet? Hör av dig till redaktionen!

Redaktionen består av:
Anita Maria Karlsson Rosenlund, Finnshyttan 122 713 94 Nora Tel: 0587-601 36
E-post: mariakamel@telia.com