Förskolemodulen på plats på skolgården i Järnboås

Artikel i NA. På Järnboås skola går idag 54 elever, samt 39 barn i förskolan. Förskolan har nu tre olika avdelningar vilket innebär lediga platser på förskolan. Politikerna John Sundell (KD), Bengt Svensson (M), Susanne Forsberg (C), Solveig Oscarsson (S) och Birgitta Borg (L) är på besök.