Flugfiskedag vid Dammsjön

Flugfiskedag vid Dammsjön i Nyhyttan Järnboås

Flugfiskedag vid Dammsjön under pågående vulgatakläckning

Ca 2 km SV om Nyhyttan ligger Dammsjön. Väl skyltat från Nyhyttebron.
Nyhyttans fiskevårdsområdesförening har i drygt 50 år drivit den sjön som en ”put-and-take”-sjö, helt med
ideella krafter.


Lördagen den 27 maj arrangera vi en ”flugfiskedag”. Bemannat från 09.00 – 16:00.


Vid sjön kommer olika aktiviteter ordnas.
 Harrkungens fiske visar och säljer utrustning.
 Flytringsfiske demonstreras.
 Lär dig kasta fluga. Utrustning utlånas.
 Föreningen bjuder på korv, kaffe, rökt fisk o dricka.
 Lotteri
 Mm
 Programmet uppdateras på Facebook. ”Dammsjöns äventyrsfiske i Nyhyttan”.

I sjön finns regnbåge, röding, öring och bäckröding.
Fiskekorten kostar den här dagen 100 kr vid köp på plats och gäller i 24 timmar, för ett redskap och
fångst av max 3 fiskar. Barn under 15 år fiskar fritt i vuxens sällskap och på samma fiskekvot.

Vid frågor, ring Janne Moen, tfn 070-2553115

Hjärtligt välkomna!
Hälsningar
Styrelsen