Årsmöte – Föräldraföreningen Järnboås

Logga Järnboås föräldraförening

Kallelse till årsmöte 30 maj kl 18.00 – Järnboås skola

Föräldrar till barn i Järnboås skola är hjärtligt välkomna på årsmötet. Kom och var med och påverka hur föreningen ska arbeta kommande verksamhetsår.

Vi bjuder på fika.

Vi är utomhus vid fint väder, annars i skolmatsalen.

Motioner eller frågor mailas in till ffjarnboas@gmail.com

Dagordning årsmöte:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av protokolljusterare

5. Godkännande av dagordning

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande om kallelsen

8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

9. Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

12. Styrelsens verksamhetsplan

13. Val av ordförande

14 .Val av kassör

15 .Val av revisorer

16. Val av övriga ledamöter

17. Val av suppleanter

18. Övriga frågor

19. Mötets avslutande

Om Föräldraföreningen Järnboås: Alla föräldrar till barn i Järnboås skola och förskola utgör Föräldraföreningen Järnboås, enligt stadgarna.

Med förenade krafter vill Föräldraföreningen Järnboås berika skoltiden för bygdens barn. Föreningen bildades tidigt 70-tal.

Varmt välkomna!