Välkommen att träffa kommunens ledande politiker

Välkommen att träffa Nora kommuns ledande politiker.

Vilka frågor är viktiga i Järnboås? Vad kan bli bättre?  Moderaterna finns på plats i Järnboås skolas gympasal onsdag 20 april kl 17.30-19.00.   Kaffe serveras.